Zarządzanie zmianą dla Stena Recycling

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi, to obok zwalniania pracowników jedno z najbardziej stresujących działań menedżerskich. Rozpoczynamy właśnie cykl szkoleń dla wszystkich kierowników Stena Recycling, mających na celu wyciągnięcie wniosków ze zmian wdrażanych w ubiegłych latach i zaplanowanie konkretnych zmian planowanych w przyszłości.