Przejmujemy zarządzanie zakładem WKG w Raciszynie

Klamka zapadła, Andrzej Kaniewski przejmuje bieżące zarządzanie operacyjne  Zakładem WKG w Raciszynie. Celem jest zapewnienie skutecznego wdrożenia wszystkich procesów doradczych realizowanych przez EC i doprowadzenie do radykalnego rozwoju firmy.